Teambuildingstraining outdoor

Gewapend met een routeboek, kompas en portofoon vertrekken de teams. In groepen starten zij de tour waarbij de route die gelopen dient te worden in handen is van het andere team. Afhankelijk zijn van anderen en op anderen vertrouwen vormt hier de basis.

Via een omweg aangekomen bij de derde post worden de taken verdeeld en een opdracht vervuld. Doordat iedereen uit zijn dagelijkse rol wordt geplaatst ontstaat een interessant groepsproces!

Groepsproces

Op het veld staan een aantal opdrachten klaar waarmee de deelnemers aan de slag gaan. In teams worden de eerste oplossingen geopperd. Het overbruggen van een denkbeeldige rivier met beperkte middelen en het gezamenlijk ontwerpen en bouwen van een toren c.q. brug zijn zaken welke opgelost en uitgevoerd dienen te worden. Trainers observeren en analyseren gedurende de uitvoering.

Dan begint de terugkoppeling. Persoonlijke kwaliteitsontwikkeling en zelfreflectie staan centraal. Interactieve opdrachten leveren interessante en leerzame discussies op. Met passie, humor en confrontatie wordt gebouwd aan een sterker team.

‘Een zeer leerzame middag welke voor velen binnen de groep een eye-opener is geweest. Doordat de opdrachten goed pasten bij de zaken die tijdens werkzaamheden minder goed gaan, kunnen we deze training zeer succesvol noemen’.