Management teambuilding

Centipede Events verzorgt een programma waarbij u letterlijk aan uw team bouwt. Met interactieve opdrachten gericht op management, leiderschap en communicatie wordt er gewerkt aan de vooraf gestelde doelen. Doordat de samenwerking plaatsvindt in kleine groepen, ontstaan bijzondere werksituaties en sporen de creatieve opdrachten aan tot werken op onbekend terrein. 

Tijd en inhoud
Het drie uur durende programma bestaat uit een viertal keuzeopdrachten. De opdrachten stellen wij samen aan de hand van uw wensen en doelen. Na het uitvoeren van een opdracht geeft onze trainer handvatten voor de volgende opdracht middels feedback.

Uitbreiding
Uiteraard bieden wij u de mogelijkheid dit programma uit te breiden met theorie. Samen met onze trainer kunt u dieper ingaan op de valkuilen en verbeterpunten waardoor u het beste in uw team bovenhaalt. De inhoud van het theoretische gedeelte is maatwerk en deze training wordt vooraf met u besproken, zodat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten.